چقدرصبورشده ام

ساخت وبلاگ
هوالصبور السلام علیک یااباصالح همیشه تنهاکسی که هم جاباهام بودخدابود حتی وقتی که خیلی بدشدم من خیلی راههارواشتباه رفتم امالطف خدابرم گردوند زندگی سخته خیلی سخت اماواهی نیست زندگی ساختن روزهاییه که آرزوشوداری من بااینکه هیچ توانی برای زندگی ندارم ناامیدهم نیستم به دعاکردن سخت ایمان دارم ومی دونم یه جایی کلیددعام قفل شک وتردیدروبازمی کنه من امیدوارمبااینکه امشبم ازبغض پرم نوشته شده توسط مجنون در ساعت 23:35 | لینک  |  چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 96 تاريخ : سه شنبه 19 دی 1396 ساعت: 12:02

  هوالصبور

السلام علیک یااباصالح

چه حس خوبی داره وقتی دمپایی های باباروپام می کنم

یاوقتی تنهاپیراهن یادگاری شوبومی کنم

امروزیه سررفتم پیش بابایی

مثل همون وقتهاچشمش که به من افتاداشک توچشماش حلقه زد

توقع نداشت بهش سربزنامامگه بابام یادم میره ؟!

فقط یادم رفته بودتابستون وپاییزامسال روفقط باخاطره هاش سرکردم.

روحت شادباباجون

خدایامواظب بابام باش

نوشته شده توسط مجنون در ساعت 17:21 | لینک  | 
چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 64 تاريخ : سه شنبه 19 دی 1396 ساعت: 12:02

هوالصبور

السلام علیک یااباصالح

بنویسندکاش روی تربت من:

"جان  فداکردگان مقدم دوست"

چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 72 تاريخ : دوشنبه 4 دی 1396 ساعت: 23:41

هوالصبور

السلام علیک یااباصالح

"دوست دارم ها"و"عزیزم "گفتن هایی که شنیدم رومیذارم به حساب صدقه ای که مستحقش بودم

خدای من ! توشاهدباش

همه ی دوست دارمها حال ادم روخوب نمی کنه

بعضی هاشون دل آدم روبدردمیاره

چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 78 تاريخ : دوشنبه 4 دی 1396 ساعت: 23:41