چقدرصبورشده ام

ساخت وبلاگ
به نام زیبای جاودانه السلام علیک یااباصالح سلام عالیجناب عشق سلام خدا ممنونم که هستی وهمیشه حواست بهم هست ممنونم حتی وقتی که بدمیشم یاتوخواب غفلت فرومیرم بیدارم می کنی یادم میندازی چرامنوآفریدی چرامجنونم کردی خدایاگاهی وقتاخیلی احساس حماقت می کنم چون برای آدمهایی که برام خیلی می ارزندارزشی ندارم امابقول معروف اونارو چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 65 تاريخ : جمعه 11 آبان 1397 ساعت: 1:03

به نام زیبای جاودانه

السلام علیک یااباصالح

سلام

امشب دلم راشکستی

حق باتوبودامامن گریه نکردم

حس کردم آدم ناتوانی هستم دربرابرهرچه اتفاق  می افتد

گلی حرف توی گلویم تلنبارشده

اماهمه شان راقورت میدهم وبه تومی گویم

آری سرم گرم است

کلاس زبان میروم

تدریس خصوصی دارم

اتاقم راگلخانه کرده ام

نه دیگرازانچه بررومراآزرده ست گریه نمی کنم

چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 84 تاريخ : جمعه 11 آبان 1397 ساعت: 1:03

به نام زیبای جاودانه السلام علیک یااباصالح "خودم باخودم آشتی می کنم خودم باخودم هی بهم می زنم من اونقدرتنهاشدم بعدتو که باسایه م اینجاقدم می زنم بدون بهونه بدون دلیل برای خودم عطروگل می خرم مثل آدمایی که دیوونه اند صدات می کنم اسمتومی برم..." این شعرروخیلی دوس دارم چون حال دل خودمه ومنویادحرف زنده یاداحمدعزیزی میندا چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 100 تاريخ : جمعه 11 آبان 1397 ساعت: 1:03

به نام زیبای جاودانه السلام علیک یااباصالح امروزاربعین امام حسین ع هفتمین سالگردشهدای گمنام تربیت مدرس امروزمهنای عزیزم بدنیااومد دخترداداش جوادکه الان یکساله ازدیدنش محرومم ودلم ضف کرده برای یه گب وگوی حسابی بابایی ! یادته وقتی محمدحسن بدنیااومدباچه ذوقی بهم زنگ زدی امروزاماهیچکی بهم زنگ نزد هیچکی نفهمیدچقدرازبدنیا چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 90 تاريخ : جمعه 11 آبان 1397 ساعت: 1:03

به نام زیبای جاودانه

السلام علیک یااباصالح

دوست عزیزم!

نمی بخشمش

می دونین چرا؟!

چون بخشیدن کسی که به پدرومادرآدم بی حرمتی کنه دلی بزرگ میخواد

ومن هنوزدلم اونقدربزرگ نشده

داداشم بهترین کسی بودکه داشتم

حالافکرمی کنم دارم زنده زنده فشارقبرموتحمل می کنم

"میگن فشارقبریعنی دل کندن ازتعلقاتت یکی یکی روبروی چشمات"

چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 93 تاريخ : جمعه 11 آبان 1397 ساعت: 1:03