چقدرصبورشده ام

ساخت وبلاگ
هوالصبورالسلام علیک یااباصالحچمدانی ازلبخندبرتن خسته ی این خاک فرودآمدیک بغل پروانه ی رویایی وخیال انگیزازپیله ی تن رنج،به پروازدرآمدند.درطهارت اشک ولبخندکه سوره ی مرگ تلاوت شدعده ای نمازشک دارخواندند چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 99 تاريخ : جمعه 25 بهمن 1398 ساعت: 1:56

هوالصبور

السلام علیک یااباصالح

سلام بابایی

امروزحالم عجیب خوبه

حس میکنم دارم دوباره می بینمت.

یکی امروزازدنیارفت اونی که خودت هم می شناسیش

وقتی دیدمش گفتم سلامم روبهت برسونه .ازشوق لحظه ای که سلامم بهت برسه دارم بال درمیارم

انگارخودم قراره ببینمت.

بوسه برروی ماهت باباجون❤

چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 96 تاريخ : جمعه 25 بهمن 1398 ساعت: 1:56

هوالصبور

السلام علیک یااباصالح

سلام خدا

شایدالان برعرش خدایی ت تکیه زدی وداری به ادمهایی نگاه میکنی که ازت غافلند.

خدایامی خوام بگم دیگه امتحانم نکن

من تحمل امتحان ندارم.یعنی حقیقتش شونه هام توان کشیدن این بار رونداره.

خیلی وقته نمیرم روایوون بشینم وآسمونوببینم

دلم یه کم تنهایی می خواد-یه کم که نه خیلی

خدایایه کم خسته م

بامن مداراکن

 

چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 97 تاريخ : جمعه 25 بهمن 1398 ساعت: 1:56

برادر ...

 به نام خدا

دلم گرفته خدایابخیرکن

 

چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 99 تاريخ : جمعه 25 بهمن 1398 ساعت: 1:56

هوالصبورالسلام علیک یااباصالحخیلی بده یکی نباشه که بتونی بهش بگی دلت گرفتهواون کنارت بشینه وسرتوبزاره روشونه شتوحرف نزنی وهمین که یکی هست برات کافی باشه....دیروزداشتم به یه چیزی فکرمیکردمبه اهداء اعضا چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 96 تاريخ : جمعه 25 بهمن 1398 ساعت: 1:56

 هو الصبورالسلام علیک یااباعبداللهخدایاچقدرزود دیرمیشه؟!یه همسایه داشتیم که اینجاغریب بودهمسراولش باوجود دوتابچه ازش جداشدورفتتویکی ازکشورهای خارجی ومیل خودش زندگی میکنهدوتا بچه هاش هم که برای خودشون چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 113 تاريخ : جمعه 25 بهمن 1398 ساعت: 1:56

هوالصبورالسلام علیک یااباصالحخلاصه اینکه وقتی توبیمارستان بستری شد پسرش وداداشش زنگ زدندتاحالشوبپرسنبعدازچندروزوتحمل سخت ترین شرایط اوردنش بخشپسرش گفت پس حالاکه خوبه نمیام بنده خداخیلی داشت توبیمارستا چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 126 تاريخ : جمعه 25 بهمن 1398 ساعت: 1:56

هوالصبور

السلام علیک یااباصالح

بعضی وقتهایه چیزی یهویی یادادم میادومثل  پتکی  می خوره توسرآدم

مثل الان من

که خوابم برده بودوبیدارشدم ویهویی یادم اومدبابام دیگه نیست

دیگه ندارمش

نمیدونم چرابعدازاینهمه مدت تازه یادم اومد

غروب پنجشنبه ست...بایدبرم داره دیرمیشه

شایدبه رسم هرهفته هنوزمثل همیشه بابام زانوهاشوبغل کرده ومنتظرمه.

چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 104 تاريخ : جمعه 25 بهمن 1398 ساعت: 1:56