چقدرصبورشده ام

ساخت وبلاگ

هوالصبور

السلام علیک یااباصالح

سلام خدا

بهم نگومغرور

چرامن که تورودارم مغرورنباشم

وقتی توتمام دارایی منی.

من باتوهمه چیردارم فقط گاهی یادم میره

گاهی یادم میره بخاطرداده هات بگم ممنون بخاطرنداده هات هم بگم ممنون

گاهی یادم میره "تنهاجوان عاشق شهرم"

"جزمن ،تمام مردم ،درکوچه های نان وهوس گام می زنند"

خدایاببخش اگه گاهی یادم میره تورودارم وغصه می خورم

 

چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 114 تاريخ : جمعه 8 فروردين 1399 ساعت: 6:31

هوالصبورالسلام علیک یااباصالحچراهمه ازکرونامی ترسیم اماازمرگ نمی ترسیم؟!کروناشادهمون فرشته ی مرگه که همیشه همینقدربه مانزدیکهفقط گاهی سیل میشه گاهی زلزله گاهی بیماریتاخدانخوادبرگی ازدرخت نمی افتهادم ه چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 108 تاريخ : جمعه 8 فروردين 1399 ساعت: 6:31

هوالصبور

السلام علیک یااباصالح

h

بعضی ازادمهاعجیب دوست داشتنی اند

آدمهایی که یهویی پیدایشان می شوند

یهویی حالت رامی پرسند

وجوری حرف می زنندکه می فهمی برایشان خیلی مهم هستی

عزیزی میگفت میدونی برنده کیه؟

خودش جواب داداونی که احساس نداره

امامن بهش گفتم اشتباه میکنه

برنده اونیه که احساس داره

اونی که می تونه دوس داشته باشه

اونی که میتونه دردبکشه

چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 81 تاريخ : جمعه 8 فروردين 1399 ساعت: 6:31

هوالصبورالسلام علیک یااباصالحدلم می خوادامشب برم روایوون بشینم زیرنور ماه درهمقدمی درختان سفیدپوش حیاطدلم می خوادبرای تموم ادمها وچیزهایی که ازدست دادم گریه کننمگاهی وقتاگریه ازحجم سنگین بغض روی سینه چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 101 تاريخ : جمعه 8 فروردين 1399 ساعت: 6:31

هوالصبورالسلام علیک یااباصالحسلام باباییحالم خوبه فقط دلم شکستهنمیدونم چرایهویی تاعکستوروصفحه ی گوشیم دیدم بهونه های الکی واسه گریه کردن جورشدن.راستی بابانمیدونم علی خاله رودیدی یانهعلی هم چشمشورواین چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 97 تاريخ : جمعه 8 فروردين 1399 ساعت: 6:31