چقدرصبورشده ام | بلاگ

چقدرصبورشده ام

ساخت وبلاگ
برای خدا

هوالصبور

السلام علیک یااباصالح

سلام خدا

بهم نگومغرور

چرامن که تورودارم مغرورنباشم

وقتی توتمام دارایی منی.

من باتوهمه چیردارم فقط گاهی یادم میره

گاهی یادم میره بخاطرداده هات بگم ممنون بخاطرنداده هات هم بگم ممنون

گاهی یادم میره "تنهاجوان عاشق شهرم"

"جزمن ،تمام مردم ،درکوچه های نان وهوس گام می زنند"

خدایاببخش اگه گاهی یادم میره تورودارم وغصه می خورم

 

چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 8 فروردين 1399 ساعت: 6:31

کرونا
هوالصبورالسلام علیک یااباصالحچراهمه ازکرونامی ترسیم اماازمرگ نمی ترسیم؟!کروناشادهمون فرشته ی مرگه که همیشه همینقدربه مانزدیکهفقط گاهی سیل میشه گاهی زلزله گاهی بیماریتاخدانخوادبرگی ازدرخت نمی افتهادم ه چقدرصبورشده ام...ادامه مطلب
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 8 فروردين 1399 ساعت: 6:31

دوست خوب

هوالصبور

السلام علیک یااباصالح

h

بعضی ازادمهاعجیب دوست داشتنی اند

آدمهایی که یهویی پیدایشان می شوند

یهویی حالت رامی پرسند

وجوری حرف می زنندکه می فهمی برایشان خیلی مهم هستی

عزیزی میگفت میدونی برنده کیه؟

خودش جواب داداونی که احساس نداره

امامن بهش گفتم اشتباه میکنه

برنده اونیه که احساس داره

اونی که می تونه دوس داشته باشه

اونی که میتونه دردبکشه

چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 8 فروردين 1399 ساعت: 6:31

مرورخاطرات
هوالصبورالسلام علیک یا اباصالحمی شینم بنویسم امانمیدونم چرانمیتونمسرم بشدت دردمیکنه یه جوری که انگاردنیاداره به اخرمیرسه وبین رفتن وموندن مخیرشدمازخدامی خوام موقع رفتن حق کسی گردنم نباشه همیشه ازحق ال چقدرصبورشده ام...ادامه مطلب
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 8 فروردين 1399 ساعت: 6:31

بهانه ای برای گریه
هوالصبورالسلام علیک یااباصالحدلم می خوادامشب برم روایوون بشینم زیرنور ماه درهمقدمی درختان سفیدپوش حیاطدلم می خوادبرای تموم ادمها وچیزهایی که ازدست دادم گریه کننمگاهی وقتاگریه ازحجم سنگین بغض روی سینه چقدرصبورشده ام...ادامه مطلب
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 8 فروردين 1399 ساعت: 6:31

حال من
هوالصبورالسلام علیک یااباصالحسلام باباییحالم خوبه فقط دلم شکستهنمیدونم چرایهویی تاعکستوروصفحه ی گوشیم دیدم بهونه های الکی واسه گریه کردن جورشدن.راستی بابانمیدونم علی خاله رودیدی یانهعلی هم چشمشورواین چقدرصبورشده ام...ادامه مطلب
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 8 فروردين 1399 ساعت: 6:31

پرواز....
هوالصبورالسلام علیک یااباصالحچمدانی ازلبخندبرتن خسته ی این خاک فرودآمدیک بغل پروانه ی رویایی وخیال انگیزازپیله ی تن رنج،به پروازدرآمدند.درطهارت اشک ولبخندکه سوره ی مرگ تلاوت شدعده ای نمازشک دارخواندند چقدرصبورشده ام...ادامه مطلب
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : جمعه 25 بهمن 1398 ساعت: 1:56

پیک سلام

هوالصبور

السلام علیک یااباصالح

سلام بابایی

امروزحالم عجیب خوبه

حس میکنم دارم دوباره می بینمت.

یکی امروزازدنیارفت اونی که خودت هم می شناسیش

وقتی دیدمش گفتم سلامم روبهت برسونه .ازشوق لحظه ای که سلامم بهت برسه دارم بال درمیارم

انگارخودم قراره ببینمت.

بوسه برروی ماهت باباجون❤

چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 25 بهمن 1398 ساعت: 1:56

مداراکن

هوالصبور

السلام علیک یااباصالح

سلام خدا

شایدالان برعرش خدایی ت تکیه زدی وداری به ادمهایی نگاه میکنی که ازت غافلند.

خدایامی خوام بگم دیگه امتحانم نکن

من تحمل امتحان ندارم.یعنی حقیقتش شونه هام توان کشیدن این بار رونداره.

خیلی وقته نمیرم روایوون بشینم وآسمونوببینم

دلم یه کم تنهایی می خواد-یه کم که نه خیلی

خدایایه کم خسته م

بامن مداراکن

 

چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 25 بهمن 1398 ساعت: 1:56

برادر ...
<strong>برادر</strong> ...

 به نام خدا

دلم گرفته خدایابخیرکن

 

چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 25 بهمن 1398 ساعت: 1:56

اطلاعیه جدید نیلوبلاگ

برای شرکت در مسابقه ویژه بهترین وبلاگ برای کاربران جدید
به صفحه ثبت نام مراجعه کنید

عضویت